Home

Juridische hulp

Advocaat Amsterdam West

Wat is juridische hulp? Bij juridische hulp kan het om verschillende dingen gaan. Rechtshulp is er in verschillende soorten en maten. Er zijn namelijk ook veel verschillende voorkomende problemen in de juridische wereld. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, een geschil tussen particulieren en ondernemers of tussen ondernemers onderling. Een voorbeeld van een situatie waarin juridische hulp gewenst is, kan bijvoorbeeld zijn wanneer u in de problemen bent geraakt door betalingsachterstanden. Vaak denken mensen direct aan een advocaat als het om juridische hulp gaat maar het is lang niet altijd nodig een advocaat in te schakelen. Alleen als u een rechtszaak wilt beginnen of voor de rechter moet verschijnen, heeft u soms een advocaat nodig. Een advocaat is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank. Wij kunnen u niet bijstaan in een procedure. Wel kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt en u informatie geven over de kosten.

Verschillende soorten rechtsbijstand

Advocaat Amsterdam Noord

Er zijn verschillende soorten juridische dienstverlening. Deze rechtshulp hoeft lang niet altijd veel geld te kosten. Zo is juridische hulp ook voor mensen met schulden toegankelijk. Hieronder volgt een lijst met de verschillende soorten rechtsbijstand en een korte uitleg.

Advocaat

Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert over juridische zaken. Hij of zij behartigt uw juridische belangen en zal in veel gevallen namens u contacten onderhouden met de tegenpartij.

Vaak wordt gedacht dat advocaten vrijwel alleen gerechtelijke procedures voeren, maar dit is in de praktijk niet altijd het geval. Bij veel zaken bestaat het werk van een advocaat uit het informeren van zijn cliƫnt over zijn of haar rechten en plichten, het corresponderen met de tegenpartij en het onderhandelen voor u om het maximale resultaat te bereiken.

Een mediator inschakelen
Mediators zijn goedkoper dan advocaten en juristen. Met een mediator stap je niet naar de rechter, maar ga in gesprek met de tegenpartij om zonder rechtszaak tot een oplossing te komen. Mediatie is alleen mogelijk als beide partijen willen werken aan een oplossing.

Juridisch adviseur/Jurist

Een jurist zal u adviseren over de sterke en zwakke kanten van uw rechtspositie. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat uw kansen zijn als het tot een juridische procedure mocht komen. Ook zal een jurist namens u contact onderhouden met de tegenpartij of de juridische adviseur van deze tegenpartij. Mocht het tot een procedure komen, dan zal de jurist de processtukken opstellen, corresponderen met de gerechtelijke instantie en zal hij uw zaak bij de rechter bepleiten als het tot een zitting komt.

Advocaat Amsterdam Zuid/Oost